Reklamace

Odpovídáme za čistotu, technický stav zařízení a hygienický stav objektu. Pokud se rekreační objekt stane nezpůsobilým pro ubytování, máme právo Váš pobyt zrušit a nabídnout Vám náhradní objekt stejné kvality. Pokud se nám nepodaří náhradní objekt zajistit, vrátíme Vám kauci v plné výši.

Objednatel nemá právo na žádnou další náhradu.
Prosíme Vás, abyste své reklamace řešili v průběhu pobytu, nejpozději v den odjezdu.